Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Retorikkseminaret’

Foto: hentet fra Per Ledins blogg  På svenska

Foto: hentet fra Per Ledins blogg
På svenska

Professor Per Ledin om nettstedet «Avpixlat» og svenskheten. 

«En diskursanslys av högerpopulism

Den svenska webbplatsen Avpixlat har under några år varit omtalad som ett nav för högerpopulistisk opinionsbildning, och, menar många men inte alla, en tummelplats för rasister. På seminariet tar jag mig an Axpixlat främst utifrån nationell identitet, svenskhet. Som en första bakgrund ger jag några fylogentiska och ontogenetiska ingångar till vad nationell identitet skulle kunna vara. Fylogenetiskt tänker jag att med talspråket kommer möjligheter till identitetskonstruktion (t.ex. Joseph 2004), och med skriftspråket möjligheter att bygga stater och nationer (t.ex. Wright 2000), vilket ontogentiskt blir en del av en kultur ett barn socialiseras in i (jfr Billig 1995). Som en andra bakgrund försöker jag kontextualisera högerpopulism utifrån tidigare forskning i termer av ”vacuity of modernity” (Beck 1994), ”modernisation losers” (Pelinka 2013), internet (Dahlgren 2005) och ”uncivil society” (Russa 2009). Så följer en analys av nättexter från Avpixlat som tar sikte på hur svenskhet konstrueras. Analysen ligger nära Wodak m.fl. (2009) och tar sikte på strategier (främst olika slags ”othering” eller vi-de-strategier), teman (arbetslöshet, kriminalitet, ekonomi etc.) och sociala aktörer (PK-eliten, genusmaffian, asylsökande etc.). Analysen visar att konstruktionen av svenskhet ofta bygger på (en viss grupp) svenskars naturliga rättigheter till landets tillgångar, som i dagens multikulturella värld förskingras eller slösas bort.» Referanser og anbefalt lesning

 

Kommentar ved Ketil Raknes, forfatter av boken Høyrepopulismens hemmeligheter (2012 Spartacus forlag)

 

Åpent for alle interesserte!

 

Tid: Mandag 3. november 2014, kl. 14.15-16.00

Sted: Seminarrom 3, P.A. Munchs hus, Blindern

 

Arrangør:  Forskningsgruppa for tekst og retorikk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Read Full Post »

judge på retorikkseminar 180914 F Alf Tore Øksdal

Clark Judge (foto: Alf Tore Øksdal), som først og fremst er berømt som president Ronald Reagans taleskriver, hadde ingen problemer med å oppnå kontakt med de mange studentene og forskerne som fant vei til foredraget om speech writing på Blindern i går. Han leder i dag  White House Writers group i Washington DC hvor han arbeider som politisk rådgiver, politisk analytiker og tekstforfatter. Judges foredragsmanuskript bestod av en liste over frequently asked questions, og han besvarte dem i tur og orden, uten powerpoint eller andre dikkedarer, før han slapp salen til.

Hva er hemmeligheten bak en god tale? Veldig hemmelige er vel ikke de tekniske sidene av saken, men Judge snakker av solid erfaring: Timing! Skal en tale være på fire minutter, skal den ikke vare i fire og et halvt minutt.  Er den oppgitte rammen på 1200 ord, skriver du ikke 1202. Tallet 3 har fortsatt sterk appell i vår kultur, gjerne kombinert med bokstavrim: Veni, vidi, vici. Og kontrastene: Ikke X, men Y, men avslutt for all del med Y, ikke med det du vil bekjempe. Skal du være morsom, og det skal du, i hvert fall litt, så lytt gjerne til Charlie Chaplins oppskrift: Bilde 1: Dame beveger seg mot bananskall på bakken. Bilde 2: Dame beveger seg fortsatt mot bananskall på bakken. Bilde 3: En kum uten kumlokk åpenbarer seg ved siden av bananskallet, og vi oppdager at damen har ufravikelig og stø kurs mot kummen.

Tear down this wall!

Og så videre. Techne, som grekerne sa, og som er noe mer enn teknikk. Judge snakket også innsiktsfullt om forholdet mellom taleskrivere og talere, i dette tilfelle visepresidenter og presidenter i USA. Dette forholdet er preget av dialog og varsom føling på tenna. Auditoriet var musestille da vi fikk høre historien om Judges kollega Peter Robinson som forberedte Reagans berømte ”Tear down this wall”-tale ved Brandeburger Tor i Berlin i 1987. Helt til siste minutt kjempet State Department innbitt mot at presidenten skulle provosere DDR på denne måten. Men presidenten hadde for lengst forsikret sin svorne taleskriver om at denne formuleringen ville han ha med, ”det er opp til meg å ta slike beslutninger, er det ikke sånn det er?” Det kunne jo ikke hans rådgivere nekte for, og dermed fikk vi en tale avsluttet med en av disse slående formuleringene vi aldri glemmer.

Dagens teknologi motarbeider egentlig finslipingen og den økonomiske framstillingsmåten som kan bringe fram disse slående, korte formuleringene. For mens fire sekunders eksponering på TV kunne være en fjern drøm for de fleste politikere for noen tiår siden, kan alle nå boltre seg i alle medier. Idet du holder en tale er den allerede nett-tilgjengelig, og kommentatorene har for lengst begynt å riste sine terninger.

Men uansett teknikk, teknologi og techne: Hvis taleren ikke mener det han – Judge levnet Hillary Clinton liten ære, og det var hva som ble sagt om kvinner i foredraget – hvis taleren ikke mener det han sier, vil talen falle maktesløs til jorden.

– Har du skrevet taler hvor du selv er uenig i innholdet,? ville en student vite.

– The President, Mr. Reagan, bar en fakkel, og jeg var stolt av å å få bære den sammen med ham.

Retorikkseminaret med Clark Judge ble arrangert 18.9.14 av Forskergruppen for tekst og retorikk ved HF, UiO, i samarbeid med Washington-seminaret og Markedshøyskolen.

Read Full Post »

Nå er endelig høstens retorikkseminarrekke klar.

Vi kan by på følgende godbiter:

Onsdag 10.9.:  «Tilbake til sagaen i sakprosa – utfordringer og gevinster» med Bergsveinn Birgisson.

Tid og sted: Kl 1215-1400, P.A. Munchs hus, Blindern, Seminarrom 14.

Seminaret arrangeres som et samarbeid mellom Nordisk litteratur, Norrøn filologi og Sakprosa, retorikk og kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Les mer.

 

Torsdag 18.9.: Foredrag med Clark Judge, tidligere taleskriver for Ronald Reagan.

Tid og sted: Kl 1215-1400, P.A. Munchs hus, Blindern, Seminarrom 360.

Seminaret arrangeres av Forskergruppen for retorikk og kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) i samarbeid med Handelshøyskolen BI, Markedshøyskolen og Washingtonseminaret. Les mer.

 

Mandag 20.10.: Lansering av Rhetorica Scandinavicas temanummer om politisk retorikk. Ved temaredaktør Kjell Lars Berge m.fl.

Tid og sted: Kl 1415-1600, P.A. Munchs hus, seminarrom 3. Mer info kommer.

 

Mandag 3.11.: «Webbplatsen «Avpixlat» och svenskheten. En diskursanslys av högerpopulism» med Per Ledin, professor ved Örebro Universitet

Tid og sted: kl 1415-1600, P.A. Munchs hus, Blindern, seminarrom 3. Mer info kommer.

 

Retorikkseminaret er åpent for alle interesserte.

Arrangør er forskergruppen for tekst og retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.

Read Full Post »

Det mykje skrivneKva er det og korleis kan det studerast?

«Visst eg mister Cecilie dreper eg meg sjøl», skriv ei jente på 15 år på bloggen sin. «He has a good aquaintance of many of the underground rappers in Oslo” skriv ein oslogut på 14 år om seg sjølv på ei profilside i eit nettsamfunn.

Gudrun Kløve Juuhl (Foto: nynorsksenteret.no)

Gudrun Kløve Juuhl
(Foto: nynorsksenteret.no)

Retorikk og tekstvitskap har tradisjon for å leggja vekt på tekstar som vert lesne og høyrde av mange, men korleis skal me studera og forstå det som mange skriv? Tekstar som bloggar, dagbøker, ytringar på Facebook og andre sosiale medium, norskstilar og samfunnsfagprøvar? Og er det råd å laga nokre overgripande forståingsmodellar som let oss lesa ungdoms tekstar i skule og fritid i samanheng, og utan at vurderingsregimet i skulen er den underliggjande premissen?

Dette er spørsmål Gudrun Kløve Juuhl balar med i doktoravhandlinga I det mykje skrivne. Ei undersøking av ungdoms digitale tekstar i skule og fritid som situerte, retoriske handlingar, som ho disputerer med 13. juni. På retorikkseminaret 19. mai vil ho presentera nokre av svara ho er komen fram til i avhandlinga, som er basert på ei samanføring av element frå retorikk og dialogisme. Ho vil også presentera eit utval av tekstane avhandlinga handlar om, og invitera til lesing av og diskusjon om desse.

Opent for alle interesserte!

Tid: Mandag 19. mai 2014, kl. 12.15-14.00

Sted: Seminarrom 10, P.A. Munchs hus, Blindern

Arr. Forskergruppa for tekst og retorikk, Det humanistiske fakultet, UiO

 

 

Read Full Post »

Den siste mandagen i april får vi storfint besøk på Retorikkseminaret. Da kommer nemlig redaktøren av Kairos: A Journal of Rhetoric, Technology, and Pedagogy, Dr. Cheryl E. Ball til oss for å snakke om nettpublisering av vitenskap. 

Cheryl E. Ball (Foto: http://ceball.com)

Cheryl E. Ball
(Foto: http://ceball.com)

Fra plakaten kan man lese følgende:

Dr. Cheryl E. Ball will speak about the journal’s nearly 20-year history as a scholarly, peer-reviewed venue for interactive multimedia. She will describe the changing rhetorical situations of “webtexts” as a genre of scholarly multimedia, show several examples of webtexts through the journal’s history, and discuss how the journal’s peer-review and editorial (copy-editing) practices focus on three interrelated and ever-changing aspects of webtext publishing: rhetoric, design, and code.

Tid: Mandag 28. april 2014, kl 1215-1330.

Sted: Seminarrom 10, P.A. Munchs hus, Blindern.

 

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

 

Arrangør: Forskergruppen for retorikk og kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Read Full Post »

Neste mandag, altså 14. oktober, er det endelig duket for høstens første retorikkseminar. Førstemann ut er Ragnvald Kalleberg som skal snakke om saklig diskusjonskultur og retorisk medborgerskap fra et sosiologisk perspektiv.

Ragnvald Kalleberg (Foto: Universitetet i Oslo)

Ragnvald Kalleberg (Foto: Universitetet i Oslo)

Med utgangspunkt i egne arbeider om universiteters kulturelle og demokratiske forpliktelser, vil Kalleberg i foredraget sitt drøfte noen kulturelle og politiske utfordringer som konstitusjonelle demokratier står overfor, hvor nettopp det å skulle stimulere til kvalitet i meningsdannelsen i sivilsamfunnets forskjellige offentligheter, står sentralt. Kalleberg vil ta utgangspunkt i en talehandlingsteoretisk forståelse av sosiologi som disiplin, og knytte dette an til innsikter fra tolkings- og saklighetslæren til Arne Næss, samt nyere skandinavisk retorikkforskning. Les mer om foredraget her.

Sted: Seminarrom 11, P. A. Munchs hus, Blindern

Tid: 12.15-13.30

Retorikkseminaret er åpent for alle interesserte. Velkommen!

Arr.: Forskergruppen for tekst og retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.

Read Full Post »

Det er med stor glede at vi nå endelig kan presentere høstens planlagte retorikkseminarrekke:

14.10.13: «Saklig diskusjonskultur og retorisk medborgerskap – et sosiologisk perspektiv», med  Ragnvald Kalleberg. P.A. Munchs hus, seminarrom 12, kl. 12.15-13.30.  Les mer om Kallebergs foredrag her.

04.11.13: «What is a Mode?», med Sigrid Norris. Henrik Wergelands hus, rom 536, NB! kl. 14.15-16.00. Les mer om Norris’ foredrag her. I samarbeid med det språkvitenskapelige instituttseminaret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO.

18.11.13: «Politikk 6.0? Om de sosiale medienes politiske retorikk», med Eirik Vatnøy. P.A. Munchs hus, seminarrom 14, kl. 12.15-13.30. Mer info om dette seminaret vil komme etter hvert.

Retorikkseminaret er åpent for alle interesserte.
Arrangør er forskergruppen for tekst og retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.

Da gjenstår det bare å ønske alle velkommen til retorikkseminaret i høst! Håper vi ser deg der!

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: