Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘politikk’

De siste ti årene har vi hatt flere politiske skandaler med kvinnelige toppolitikere i hovedrollen. Torsdag 12. juni vil Master Elin Strand Hornnes ved Institutt for medier og kommunikasjon forsvare sin avhandling Når kvinner må si unnskyld… Medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Elin Strand Hornnes (Foto: UiO)

Elin Strand Hornnes
(Foto: UiO)

Hornnes undersøker i denne avhandling hvordan kvinnelige politikere opplever og forsvarer seg retorisk i politiske skandaler. Hun har gjennom dette arbeidet blant annet intervjuet åtte kvinnelige politikere involvert i politiske skandaler i Skandinavia mellom 1978 og 2010 – Gerd-Liv Valla, Åslaug Haga, Magnhild Meltveit Kleppa, Gudrun Schyman, Wanja Lundby-Wedin, Cecilia Stegö Chilò, Ritt Bjerregaard og Karen Ellemann – og spurt de om hvordan de opplevde mediedrevet, deres retoriske forsvar og betydningen av kjønn i skandaliseringsprosessen.

Opponenter: Nete Nørgaard Kristensen (Københavns universitet) og Gunilla Jarlbro (Universitetet i Lund).

Tid: 12. jun. 2014 11:15

Sted: Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern

Åpent for alle interesserte!

Read Full Post »

Onsdag 12. mars er vi endelig tilbake med nytt retorikkseminar igjen. Førstemann ut i vårens seminarrekke er Tor Bang, som vil presentere sin doktoravhandling Under hammerverket: Hvordan utvikler norsk arbeiderbevegelse en retorisk instruksjonslitteratur på 1930-tallet for oss.

Tor Bang (Foto: Kai Henning Simensen)

Tor Bang
(Foto: Kai Henning Simensen)

Etter partikonsolideringen og styrkingen av organisasjonsapparatet fikk Arbeiderpartiet en ny start ved valgene i 1933 og 1934. Samtidig ble partiets kommunikasjonsstrategi dramatisk endret.

I denne avhandlingen, som Bang forsvarte ved Universitetet i Bergen i 2013, studerte han håndboklitteraturen som lå til grunn for den nye kommunikasjonsstrategien. Håndbokforfatterne, som til dels støttet seg på forskningslitteratur, argumenterte for et nytt syn på velgerne. De var ikke nødvendigvis å betrakte som mennesker som vet hva som er best for seg selv, men som medlemmer av «en elementær masse» preget av sin «veldig suggestibilitet» (Ahlberg, 1934). En slik masse lytter ikke nødvendigvis til fornuft, men lar seg overbevise av slagord, masseopptrinn og én-linjere. Partiagitasjonen, som hadde argumentert for det fornuftige i sosialismen, delte fra 1933 plassen med en propaganda basert på følelser.

Det er altså dette som Tor Bang vil diskutere på vårens første retorikkseminar – et seminar som dermed alle med interesse for tekst og retorikk, historie, politikk, opplysning og/eller propaganda bør få med seg.

Tid: Onsdag 12. mars kl. 12.15-13.30.

Sted: Grupperom 7, Georg Sverdrups hus, Blindern

Arr. Forskergruppa for tekst og retorikk, Det humanistiske fakultet, UiO

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: