Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Disputaser’ Category

Ellen Beate

Ellen Beate Hellne Halvorsen (Foto: privat)

Fredag 28. november vil Cand. philol. Ellen Beate Hellne-Halvorsen forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er: Skrivepraksiser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Sammendraget kan leses her.

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Professor Anna-Malin Karlsson, Avdeling för forskning och utbildning i modern svenska (FUMS) , Uppsala Universitet, Sverige (1. opponent)
  • Professor Lars Sigfred Evensen, Institutt for språk og litteratur, NTNU (2. opponent)
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen og komiteens koordinator er førsteamanuensis Jonas Bakken, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Tid og sted for disputas: Fredag 28.11.14 kl. 12.15, A3 Helga Enghs hus, Blindern

Tid og sted for prøveforelesning: Fredag 28.11.14 kl. 10.15-11.00, A3 Helga Enghs hus, Blindern

Professor Frøydis Hertzberg, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo og professor Anne-Lise Høstmark Tarrou, Instiutt for yrkesfaglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus har vært veiledere.

Read Full Post »

Gudrun Kløve Juuhl (Foto: nynorsksenteret.no)

Gudrun Kløve Juuhl
(Foto: nynorsksenteret.no)

Fredag 13. juni er det Master Gudrun Kløve Juuhl ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier sin tur til å forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): I det mykje skrivne. Ei undersøking av ungdoms digitale tekstar i skule og fritid som situerte, retoriske handlingar.

Opponenter: Professor Lars S. Evensen (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og Professor Anna-Malin Karlsson (Uppsala Universitet).

Dagen før (12. juni) vil det bli holdt prøveforelesning under oppgitt tittel  «Om ulike perspektiver på forholdet mellom skriver og leser i dialogisk og retorisk tradisjon».

Tid og sted for prøveforelesning: Torsdag 12. juni 2014, kl. 16.15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Tid og sted for disputas: 13. jun. 2014 kl. 09:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Åpent for alle interesserte!

Read Full Post »

De siste ti årene har vi hatt flere politiske skandaler med kvinnelige toppolitikere i hovedrollen. Torsdag 12. juni vil Master Elin Strand Hornnes ved Institutt for medier og kommunikasjon forsvare sin avhandling Når kvinner må si unnskyld… Medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Elin Strand Hornnes (Foto: UiO)

Elin Strand Hornnes
(Foto: UiO)

Hornnes undersøker i denne avhandling hvordan kvinnelige politikere opplever og forsvarer seg retorisk i politiske skandaler. Hun har gjennom dette arbeidet blant annet intervjuet åtte kvinnelige politikere involvert i politiske skandaler i Skandinavia mellom 1978 og 2010 – Gerd-Liv Valla, Åslaug Haga, Magnhild Meltveit Kleppa, Gudrun Schyman, Wanja Lundby-Wedin, Cecilia Stegö Chilò, Ritt Bjerregaard og Karen Ellemann – og spurt de om hvordan de opplevde mediedrevet, deres retoriske forsvar og betydningen av kjønn i skandaliseringsprosessen.

Opponenter: Nete Nørgaard Kristensen (Københavns universitet) og Gunilla Jarlbro (Universitetet i Lund).

Tid: 12. jun. 2014 11:15

Sted: Forum i Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Blindern

Åpent for alle interesserte!

Read Full Post »

To viktige begivenheter står for døra til uka: Jan Grues prøveforelesning og disputas og Ruth Wodaks svært norgesaktuelle forelesning

A Politics of Fear – Analyzing populist rightwing rhetoric across Europe.

Wodak, som er én av Jan Grues to opponenter, etterfulgte Norman Fairclough i Lancaster da han pensjonerte seg, og er idag den helt sentrale skikkelsen innen Critical Discourse Analysis, et felt og en metodisk praksis som hun i høy grad har vært med å fornye.

Tid og sted for Wodaks forelesning er torsdag 19. januar kl 13.15-15.00, Auditorium 1, Sophus Bugges hus.

Jan Grue – retoriker, lingvist, journalist og skjønnlitterær forfatter – jeg regner med at han er et kjent navn for de fleste av sakprosabloggens besøkende. Nå er altså disputasen kommet, og den foregår over en avhandling om diskurser om funksjonshemming.

Skyldes funksjonshemning kroppen eller samfunnet?,

spørres det i disputasinvitasjonen.

Samtlige artikler i avhandlingen er allerede publisert i velrenommerte, internasjonale tidsskrifter. Den oppgitte tittelen for prøveforelesningen (torsdag 19.1. kl 1615-17) er «How does critical discourse analysis enhance the development of disability theory?»

Vennlig hilsen Johan

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: