Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for april 2014

Bør vi – midt i publikasjonspoengenes tid – signere våre artikler kollektivt? Eller bør vi gjeninnføre den berømte forfatter Anon. eller ta pseudonymer i bruk? I dag publiserer tidsskriftet Sakprosa stolt en publiseringskritisk artikkel fra danske Center for Vild Analyse, som vi håper dere vil finne glede av å lese. 

 

God lesehelg fra oss på Sakprosabloggen!

 

Read Full Post »

Den siste mandagen i april får vi storfint besøk på Retorikkseminaret. Da kommer nemlig redaktøren av Kairos: A Journal of Rhetoric, Technology, and Pedagogy, Dr. Cheryl E. Ball til oss for å snakke om nettpublisering av vitenskap. 

Cheryl E. Ball (Foto: http://ceball.com)

Cheryl E. Ball
(Foto: http://ceball.com)

Fra plakaten kan man lese følgende:

Dr. Cheryl E. Ball will speak about the journal’s nearly 20-year history as a scholarly, peer-reviewed venue for interactive multimedia. She will describe the changing rhetorical situations of “webtexts” as a genre of scholarly multimedia, show several examples of webtexts through the journal’s history, and discuss how the journal’s peer-review and editorial (copy-editing) practices focus on three interrelated and ever-changing aspects of webtext publishing: rhetoric, design, and code.

Tid: Mandag 28. april 2014, kl 1215-1330.

Sted: Seminarrom 10, P.A. Munchs hus, Blindern.

 

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

 

Arrangør: Forskergruppen for retorikk og kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Read Full Post »

Logo norsk forfattersentrum

På Norsk forfattersentrums årsmøte 5. april ble det fattet et vedtak som nå gjør det mulig å ta opp også sakprosaforfattere som medlemmer av foreningen. Fram til nå har kun forfattere som har gitt ut minst én skjønnlitterær bok kunnet søke om medlemsskap. Nå kan altså også sakprosaforfatterne enkeltvis søke om dette.

Dette regnes nå som et viktig framskritt for litteraturformidlingen i Norge.

 – Siden Forfattersentrum er nasjonal aktør i Den kulturelle skolesekken, vil det påvirke litteratursynet til  barn og unge og de kommende generasjoner av lesere når nå forfatterbesøk like gjerne innebærer besøk av en sakprosaist som en skjønnlitterær forfatter, sier Kristine Isaksen, formidlingsansvarlig i NFF (www.nffo.no).

Samtidig innebærer dette at sakprosaen nå blir politisk likestilt med skjønnlitteraturen, påpeker Trond Andreassen, generalsekretær i NFF (www.nffo.no).

Read Full Post »

Nordisk tidsskrift

Det er med stor glede vi registrerer at interessen for sakprosaforskning ser ut til å øke hos vårt broderfolk i sør. At siste nummer av Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling i sin helhet er blitt viet til «sagprosaen», ser vi som et viktig tegn på dette.

I sakprosanummerets forord opplyser man da også at «Hensigten med temanummeret har været at bidrage til en tydeligere dansk rammesætning og styrket videnskabelig diskussion af sagprosaen». Dette er et positivt steg videre også for den nordiske sakprosa-forskningen som helhet, og som vi naturlig nok ønsker hjertelig velkomment.

Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling er hjemmehørende ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, og er klart nordisk orientert. I temanummeret om sakprosa kan man blant annet lese en artikkel signert «vår egen» professor Johan Tønnesson, hvor det redegjøres for «Nyere sakprosaforskning i Norge».

Intet mindre enn et veldig godt sakprosa-lesetips til helga, der altså!

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: