Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for desember 2013

Solstad-Dag (1)sakprosa.no kan du nå lese tre rykende ferske  vitenskapelige artikler.

Hva gjør Dag Solstad (foto: Tom Sandberg) i sin sakprosa? Kristian Wedberg (Universitetet i Bergen) undersøker den utskjelte klassikeren ”Om meddelelsens problem” (1997) og sammenfatter slik: «Ved siden av å proklamere antiliberale synspunkter tjener Solstads meddelelse til å gi diegese (fortelling) en mimetisk funksjon: Han viser ved demonstrasjon litteraturens potensiale som virkelighetstilgang. Dette gir en indikasjon på den moderne intellektuelle forfatters politiske misjon: Ikke å engasjere seg direkte i politiske kampsaker, men å demonstrere litterær bevissthet i alle mediale situasjoner og dermed utvide litteraturens område.»

Hvilken rolle spiller avtaledokumentene i firmaenes daglige virksomhet? For å finne ut av dette er det langt fra tilstrekkelig å granske disse tekstene – fra utkast til ferdig avtale. Slike tekster inngår i et komplisert sosialt samspill, og Mona Blåsjö (Stockholms universitet) demonstrerer i artikkelen ”Att skriva avtal är att förutse problem” hvordan ”Mediert diskursanalyse” kan anvendes for å få innsikt i dette samspillet – og dermed også forstå en både aktuell og eldgammel sakprosasjanger.

På universiteter og høgskoler skal vi løse to tilsynelatende motsatte oppgaver: Vi skal undervise studentene i den akademiske skrivingens ganske særegne sjangere samtidig som vi skal forberede dem til det moderne arbeidslivets mangfoldige og omskriftende krav til skriftlig kommunikasjon. Hans Strand (Stockholms universitet) argumenterer i sin artikkel «Vetenskaplighet och anställningsbarhet – Om hur den akademiska skrivundervisningens paradox kan hanteras» for at disse oppgavene kan forenes.

Alle artikler i Sakprosa går gjennom til dels omfattende fagfellevurdering og redigering. Sakprosa.no takker sine forfattere og deres fagfeller for iherdig innsats i 2013.

Read Full Post »

Onsdag 18. desember kl 1015 har du sjansen til å få med deg en teologisk disputas med sterk tekstvitenskapelig innretning. Det dreier seg om Gunnfrid Ljones Øieruds avhandling «Gudstjenesters kommunikasjon og modelldeltakere. Tilrettelagt meningsskaping og resepsjonsvilkår i ulike gudstjenester.» Opponenter: Anders Klostergaard Petersen (Aarhus) og Elise Seip Tønnessen (Agder).

(Foto: UiO

Gunnfrid Ljones Øierud (Foto: UiO)

Read Full Post »

Tirsdag 10. desember presenterer og diskuterer følgende masterkandidater i studieretningen retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (UiO) sine masteroppgaver:

kl. 10.15-10.45: Ratna Elisabet Kamsvåg: Det tekstuelt sublime. En undersøkelse av begrepet om det sublime i en retorikkfaglig interesse

kl. 11.00- 11.30: Ann-Christin Børstad: Virksomhetsnettstedet som retorisk prosjekt – en kritisk studie av http://www.petterdass.no’s retoriske kvaliteter

Pause

kl. 12.30-13.00: Julie Hille From: Det medisinske pakningsvedlegget – begripelig for lekperson?

kl. 13.15-13.45: Hege Berg Løkken: Kjønnet retorikk? En diskusjon av teori og en analyse av (eventuelle) kjønnede trekk ved den verbale og ikke-verbale kommunikasjonen i fire offentlige taler.

kl. 14.00-14.30: Ida Sandåker Skjelderup: Fornuft, følelser og flerstemmighet. Kunstkritikk som arena for brytning mellom sakprosanormer og kunstnerisk praksis

Sted: seminarrom 13, P.A. Munchs hus, Blindern

Tidspunkt: 10.12.13, kl. 10.15-14.30

Velkommen!

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: