Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juni 2013

I dag ble utredningen «Litteratur i digitale omgivelser» lansert på et godt besøkt seminar i Kulturrådet. Den har undertittelen «En forstudie» og er ført i pennen, nei selvsagt i tastene, av litteraturviter Øyvind Prytz. Teksten er velskrevet og interessant. Men hvilken litteratur handler den om? Kun om skjønnlitteratur. Dermed er grovt sett 90 % av litteraturen valgt bort. Her er det åpenbart gjort et valg, et dramatisk valg. For er det ikke først og fremst i sakprosaen at de digitale omgivelsene har gitt virkelig store endringer? Jf. de viktige sakprosasjangrene lærebøker og leksika. Og i all ubeskjedenhet vil vi hevde at sakprosaforskningen har bidratt med viktig innsikt om sammenhengen mellom teknologi, tekst og kommunikasjon de siste årene.

Hvorfor redegjøres det ikke for dette dramatiske bortvalget? En slik unnlatelsessynd uten begrunnelse kunne til nød latt seg forsvare dersom utgiveren var et skjønnlitterært tidsskrift eller Den norske forfatterforening. Da kunne vi se det som utslag av trang til polemikk. Men fra vårt nasjonale kulturråd framstår det som enten et kulturpolitisk signal som peker mange tiår tilbake –  eller som en ren arbeidsulykke. La oss håpe at studien som skal følge forstudien får et langt videre litteraturbegrep. Forskningsmiljøet Norsk sakprosa står til tjeneste.

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: