Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mai 2013

Hva kan gjøres for å heve kvaliteten på nye lovtekster, og hvordan kan vi ivareta hensynet til lovteksten og leserne samtidig? Seminaret tar opp problemstillingene fra domstolenes side, som demokratisk prosjekt og som politisk utfordring.

Tid: Mandag 3. juni 2013, kl. 09.00-12.00 (Servering av småmat og kaffe fra kl. 08.30)

Sted: Wergeland, Litteraturhuset i Oslo

Påmelding: Send påmeldingen din til klar-juss@jus.uio.no innen 31. mai.

Seminaret er gratis, og påmeldingen er etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Les mer om klarspråkseminaret her.

Read Full Post »

Professor i sakprosaforskning Johan Tønnesson og førsteamanuensis i pedagogikk Kirsten Sivesind har med retorikken som verktøy, forsket på skoleelevers 17. mai-taler. De har gjennom studien, blant annet, funnet en tydelig endring i slike taler etter 2011. I den første 17. mai-feiringen etter terroraksjonene 22. juli 2011, ga nemlig skolelevenes taler et betydelig sterkere uttrykk for viktigheten av å feire grunnlovsdagen, sammenlignet med talene fra året før.

Les mer om dette, og andre interessante funn i denne aktuelle studien, i rapporten Analyse av tretti 17. maitaler holdt av elever i Norge i 2011 og 2012, og i Klassekampens artikkel «Talene forandrer seg» (16.05.13).

Med dét ønsker vi på Sakprosabloggen alle en fin 17. mai!

Read Full Post »

Forskningsmiljøet norsk sakprosa er glade for å endelig kunne presentere vårens første nummer av tidsskriftet Sakprosa.

Tidsskriftet, som nå har fått den enkle nettadressen sakprosa.no, inneholder denne gang to kritiske undersøkelser av norsk journalistikk og to studier av litterær sakprosa.

God lesning!

Read Full Post »

De norske talerne som tok ordet om kvinners stemmerett i tiårene før det énstemmige stortingsvedtaket i 1913 måtte – enten de ville det eller ikke – forholde seg til én stor bekymring: Ville både kvinneligheten og samfunnet gå i oppløsning dersom kvinnene kom med i politikken? Her hadde begger parter solide tenkere å støtte seg til. Hvordan forholdt talerne seg retorisk til denne bekymringen? Og har disse talene noen politisk og retorisk relevans i dag?

Berit von der Lippe er professor i retorikk ved Handelshøyskolen BI og har gjennom flere år deltatt aktiv i internasjonal faglig debatt om retorikk og kjønn. Hun har også deltatt aktivt i norsk offentlighet, blant annet med bøker og artikler. I juni slipper hun sammen med Johan L. Tønnesson boka Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten (Vidarforlaget).

Johan L. Tønnesson vil gi en supplerende kommentar til innlegget.

Tid: Mandag 13.5.2013 kl 1415-1530
Sted: Seminarrom 11 P.A. Munchs hus, Blindern

Åpent for alle interesserte!

Arr.: Forskergruppen for tekst og retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: