Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for november 2012

Mandag 3. desember er det tid for høstsemesterets siste retorikkseminar. Tema for seminaret er «demokratisk medborgerskap i skolen», og med utgangspunkt i nyere skoleforskning og forskning innen feltet «Rhetorical citizenship», vil Janicke Heldal Stray og Kjell Lars Berge innlede. Berge og Stray har begge vært redaktører for en bok med samme tittel om samme tema, utgitt på Fagbokforlaget tidligere i år. Spørsmålet de forsøker å gi svar på – i boken og på seminaret – er hvordan demokratisk medborgerskap kan innføres og gjennomføres i norsk skole.

Seminaret er åpent for alle. Vel møtt!

Janicke Heldal Stray er førstelektor  i pedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og har demokratipedagogikk som arbeidsfelt. Faglige interesser er demokrati, demokratisk medborgerskap, internasjonalisering, globalisering, kunnskapsosiologi, menneskerettigheter og utjevningsproblematikk.

Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap med et variert faglig forfatterskap innen bl.a. retorikk, teksthistorie og skriveforskning. En av hovedlinjene i hans forskning er skolens tekstkulturer generelt og skriveopplæring spesielt.

Tid: mandag 3. desember kl. 12.15-13.30

Sted: Seminarrom 2, P.A. Munchs hus, Blindern

Read Full Post »

15.-18. januar 2013 arrangerer The Rhetoric Society of Europe sin fjerde konferanse om retorikk i samfunnet, denne gang med tittelen «Contemporary Rhetorical Citizenship: Purposes, Practices, and Perspectives«. Vert for konferansen er Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved København Universitet. Fristen for å sende inn paper har gått ut, men det er fremdeles mulig å melde seg på konferanse og konferansemiddag.

Keynotes:

David Zarefsky, Northwestern University, US (Rhetoric): «Is Rhetorical Criticism Subversive of Democracy?».

Peter Dahlgren, University of Lund, Sweden (Media Studies): «Cosmopolitanism and Global Citizenship: the Rhetoric of Moral Agency».

Karen Tracy, University of Colorado at Boulder, US (Discourse analysis): «The Peculiar Role of Religion in American Citizens’ Public Discourse».

For mer informasjon om påmelding, program og andre praktiske spørsmål, se konferansens nettside.

Read Full Post »

Mandag 26. november er det klart for andre arrangement i seminarserien Lovlig uklart. Temaet denne gangen er den nye loven om folketrygd, som har fått kritikk for å være nærmest uleselig. – Alleårsregel, pensjonsbeholdning, basispensjonstillegg og nøytralt uttak. Alle begrepene er hentet fra den nye folketrygdloven. Hvorfor er den skrevet så vanskelig?

Professor Asbjørn Kjønstad (juss) innleder. Språkviter Kristine Stensland og ekspedisjonssjef Tomas Berg, Pensjonsavdelingen i Arbeidsdepartementet, kommenterer.

Tid: kl 14.00-15.30

Sted: Amalie Skram-salen, Litteraturhuset i Oslo

Servering: Frukt, te og kaffe

Påmelding: Send påmeldingen din til klar-juss@jus.uio.no innen 19. november (men det er mulig å høre om det fremdeles er plass.)

Om seminarrekken Lovlig uklart:  Juridisk fakultet og Humanistisk fakultet ved UiO arrangerer i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) en seminarrekke om forholdet mellom klarspråk og juss: Lovlig uklart? Seminarrekken består av fem arrangementer – to høsten 2012 og tre våren 2013. Seminarrekken er støttet av prosjektet «Klart språk i staten».

Read Full Post »

Mandag 19. november kommer Christian Kock fra København Universitet til retorikkseminaret. Kock er professor i retorikk, og i tillegg til å ha vært en av hoveddrivkreftene i oppbyggingen av det store retorikkfaglige miljøet i København, har han publisert flere viktige arbeider blant annet innen nyretorisk argumentasjonsteori. I de senere årene har Kock arbeidet mye med offentlig debatt og politisk kommunikasjon, og med utgangspukt i sin normative argumentasjonsteori har han levert skarpe analyser av den danske politiske debatten, senest i boka De svarer ikke (2011).

Sammen med Lisa Villadsen leder han prosjektet «Retorisk medborgerskab«, et prosjekt som har som overordnet mål å «udforske medborgerskab som et retorisk-kommunikativt fænomen – især med henblik på de spørgsmål som idealet om demokratisk debat og dennes mangeartede manifestationer rejser«.

På retorikkseminaret på mandag vil Kock snakke nettopp om offentlig debatt og retorisk argumentasjon, og om hvorfor demokratiet trenger at vi diskuterer med hverandre – selv om vi ikke kan regne med å komme til enighet.

Seminaret er åpent for alle. Vel møtt!

Tid: Mandag 19. november kl. 12.15-13.30

Sted: Seminarrom 2, P.A. Munchs hus, Blindern.

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: