Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for desember 2011

I år som i fjor har geolog Henrik Svensen publisert et innlegg på forskning.no der han tar for seg årets utgivelser av det han kaller «litterær sakprosa med naturvitenskapelig innhold» på norsk. Fjorårets resultat var nedslående, da bare to slike bøker ble publisert, og 2011 kan ikke sies å ha vært særlig mye bedre: På de ti største norske forlagene har det i år bare blitt utgitt fire bøker av denne typen – én av dem skrevet av Svensen selv. Svensen mener det er merkelig at det ikke satses mer på slike bøker i Norge, siden sjangeren er stor i andre land, og han kritiserer både forlagenes og kulturjournalistenes manglende interesse for denne typen bøker.

Les hele Svensen innlegg her.

Read Full Post »

12. desember er det klart for årets siste retorikkseminar. Da kommer sosiologiprofessor Fredrik Engelstad for å presentere sentrale poenger fra sin bok Maktens uttrykk. Kulturforståelse som maktanalyse, som kom ut på Universitetsforlaget i 2010.  Dette er en essaysamling hvor Engelstad gjennom sosiologiske analyser av blant annet skjønnlitteratur, undersøker hva makt er og kan være, både på et mer overordnet, samfunnsmessig plan, og mellom enkeltmennesker.

På seminaret vil Engelstad ta opp spørsmål som: Hva er forholdet mellom makt og kommunikasjon? Hvordan kommer makt til uttrykk i tekster? Kan tekster i seg selv hevdes å utøve makt, og hvilken type maktbegrep er det da vi opererer med?

Professor i tekstvitenskap Kjell Lars Berge vil kommentere.

Tid: mandag 12. desember kl 1215-1330

Sted: P.A.Munchs hus, seminarrom 454 (4. etg.)

Vel møtt!

Read Full Post »

Konferanse: NORDISCO 2012

21.-23. november 2012 vil 2nd Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction bli arrangert ved Linköpings universitet. Formålet med konferansen er å samle nordiske og baltiske forskere og ph.d.-studenter som undersøker diskurs og interaksjon fra ulike teoretiske perspektiver. Fokuset vil være på organisering, strukturering og konstituering av tekst, diskurs og sosial samhandling.

For de som ønsker å bidra med innlegg på konferansen, er fristen for å sende inn sammendrag 15. mars 2012.

Ytterligere informasjon om konferansen finnes for øvrig her.

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: