Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for oktober 2011

Mandag 24. oktober er det igjen klart for retorikkseminar, denne gang med klarspråk som tema. Foredragsholder er Iris Vigerust Furu, som vil presentere sin studie av NAV-skjemaet Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon, et skjema nesten alle blivende foreldre i Norge har måttet fylle ut.

Skjemaer er tekster med tydelige rammer for handling, og de grunnleggende spørsmålene Furu har tatt utgangspunkt i i sin studie er: Hvilke vurderinger ligger til grunn for utarbeidelsen av skjemaet fra NAV, og hvordan oppfattes skjemaet av NAVs brukere?

Furus arbeid er en original resepsjons- og tekststudie som allerede har vakt en viss oppsikt og interesse. På seminaret vil hun blant annet vise hvordan NAVs intensjon med skjemaet ikke samsvarer med de forventningene brukerne av skjemaet faktisk har, og hvilke konsekvenser dette har for utfyllingen av skjemaet.

Tid: mandag 24. oktober kl 12.15-13.30

Sted: P.A. Munchs hus, seminarrom 2 (2. etasje)

Seminaret er åpent for alle – vel møtt!

Read Full Post »

27. – 28. oktober inviterer sakprosamiljøet ved Universitetet i Bergen til konferansen Kunnskapens språk, på Dragefjellet skole.

Temaet for seminaret er skrivingens rolle i kunnskapsutvikling – Er skrivemåter også vitenskapelige metoder? Kan litterære kvaliteter oppfattes som faglige ressurser?

Seminaret er åpent for alle, og program og påmelding finner du her.

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: