Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for september 2011

Forskningsmiljøet Norsk sakprosa minner om dagsseminaret Rhetorica femina? 10. oktober, hvor Cheryl Glenn, professor i engelsk og Women’s Studies fra Penn State’s University, er en av hovedinnlederne. Temaet for seminaret er kvinner og menns retoriske praksis i debatter knyttet til innføring av kvinnelig stemmerett i USA, Sverige og Norge, og innlederne vil presentere retoriske analyser av seks ulike taler. Mer generelle problemstillinger knyttet til det å studere politisk retorikk i et kjønnsperspektiv vil også bli diskutert.

Tanken bak arrangementet er dels at ”kjønn og retorikk” ennå langt på vei er upløyd mark som forskningstema, dels at slike studier kan gi allmenn innsikt i prosesser hvor marginaliserte grupper griper ordet. Hvilke retoriske strategier tar de i bruk idet de bryter taushetens retorikk og går i rette med autoritative diskurser?

Etter en åpen seminardel fra kl 09.00-11.30, vil det fra 12.15-15.00 arrangeres en workshop for innlederne og interesserte masterstudenter. – Her er det fremdeles ledige plasser, så det er bare å melde seg på ved å sende epost til Johan Tønnesson! Påmeldingsfristen er 3. oktober.

Hele programmet finnes her (pdf).

Og talene som skal analyseres kan lastes ned her (pdf).

Read Full Post »

17. og 18. oktober inviterer Instititutt for nordiske og lingvistiske studier ved Universitetet i Oslo til seminaret Hvordan kan det skrives en ny norsk språkhistorie fra 1500- til 1700-tallet?

Bakgrunnen for seminaret er at det skal skrives en ny norsk språkhistorie fra 1500- til 1700-tallet, noe som innebærer å skrive en historie om norsk språk og bruken av språk i tale og skrift i et samfunn uten eget skriftspråk, og uten nasjonale institusjoner. I denne perioden var Norge styrt fra København, men perioden er likevel preget av en sterk økonomisk og kulturell utvikling som stiller krav til språket i tale og skrift. 

Seminaret vil gi en oversikt over viktig og aktuell nordisk forskning, og hvilke problemstillinger som opptar nordiske forskere som jobber med språkhistorisk forskning på perioden.

Hele programmet kan lastes ned her (pdf).

Tid: Mandag 17. oktober kl 09.00-17.00 og tirsdag 18. oktober kl 09.00-16.00

Sted: Universitetet i Oslo, P.A. Munchs hus, rom 454 (4.etasje)

 

Arrangører: Kjell Lars Berge og Lone Cecilie Strand

Read Full Post »

Boken Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse har nylig kommet ut på Høyskoleforlaget. Den er en samling analyseeksempler og metoder, til bruk for nye og erfarne studenter som ønsker å sette seg bedre inn i den tverrfaglige og mye omtalte analysestrategien.

På mandagens retorikkseminar vil boka bli kort presentert av redaktørene, før den blir kommentert av Jan Svennevig, professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier og erfaren samtaleanalytiker, og Julie Sjøwall Oftedal, journalist og retoriker.

Vel møtt!

Tid: mandag 19. september kl. 1215-1330

NB! Uvanlig sted: Møterommet HF12 (den gamle personalkantina, innerst i gangen i 12. etg. Niels Treschows hus).

Read Full Post »

Mandag 10. oktober inviterer forskningsmiljøet Norsk sakprosa til seminar og workshop med tittelen Rhetorica femina?. Temaet for seminaret er punktstudier av kvinners og menns retoriske praksiser i debattene som gikk forut for innføringen av kvinnelig stemmerett i USA, Sverige og Norge.

Arrangementet er delt i to, med en åpen seminardel fra kl 0900-1130, og en lukket workshop for innlederne og en gruppe masterstudenter fra 1215-1500. I den åpne seminardelen vil norske og utenlandske forskere fra ulike fagfelter presentere sine studier av politisk retorisk praksis. Cheryl Glenn, professor i Engelsk og Women’s Studies ved Penn State’s University, og Brigitte Mral, professor i retorikk ved Örebro universitet er blant innlederne.

Hele programmet finner du her (pdf).

Tid:

Mandag 10. oktober

09.00-11.30 (åpent seminar)

12.15-15.00 (workshop)

Sted:

Georg Sverdrups hus, grupperom 5 (åpent seminar)

Helga Engs hus, grupperom 029 (workshop)

Read Full Post »

Landslaget for norskundervisning (LNU) og Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO inviterer til kurs om sakprosaundervisning i skolen, med utgangspunkt i boka Ingen naken dame på forsiden. Boka ble våren 2011 gitt i gave til alle videregående skoler i Norge, og inneholder en rekke sakprosatekster, faglige kommentartekster og oppgaver.

Målgruppa for kurset er lærere i ungdomsskole og videregående skole som ønsker gode råd om hvordan boken kan brukes i norskundervisningen. Blant foredragsholderne er Kjell Lars Berge, Trygve Riis-Gundersen og Nazneen Khan-Østrem.

Kurset går over en hel dag, og finner sted 13. oktober i Eilert Sundts hus, auditorium 3, Universitetet i Oslo (Blindern).

Påmeldingsfristen er 20. september.

Hele programmet og mer informasjon om påmelding finner du her (pdf).

Read Full Post »

Tirsdag 30. august presenterte festivalsjef Eivind Volder Rutle årets program for Oslo bokfestival. I eit intervju i fagbladet Bok og Samfunn same dag, fortel Rutle at bokfestivalen i år har auka satsinga på sakprosa, «blant annet gjennom et eget festivaluniversitet med 18 minutter lange kvalitetsforedrag inspirert av internettsuksessen ted.com«.

Festivalprogrammet finn du her.

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: