Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for februar 2011

Den siste veka har det i Dagbladet vore eit friskt ordskifte mellom forfattar, essayist og kritikar Freddy Fjellheim og Sindre Hovdenakk, avtroppande leiar for Kulturrådets vurderingsutvalg for sakprosa. I ein kvass kronikk i Dagbladet laurdag 19. februar hevdar Fjellheim blant anna at Kulturrådets sakprosanemnd, med Sindre Hovdenakk i spissen, «vraker gode og ukonvensjonelle utgivelser til fordel for det sikre og trygge», og at langt meir av den essayistiske og utprøvande litteraturen burde bli kjøpt inn, om ein ønskjer å fremje utfordrande, norsk sakprosa av høg kvalitet. Bakgrunnen for kronikken var at Fjellheim fann det merkelig at hans eiga bok, «Fellesskapets kunst», saman med Åsmund Bjørnstads «Kornets kulturhistorie» – begge bøker som har fått svært gode kritikkar i media – ikkje vart innkjøpte.

I eit svarinlegg 23. februar seier Hovdenakk seg sterkt ueinig i Fjellheims påstandar, og han skriv at han «er sikker på at en uavhengig observatør, for eksempel en som ikke selv har opplevd å få sin bok avvist, ved en gjennomgang av innkjøpene de seks årene ordningen har eksistert kan finne solid grunnlag for å hevde det stikk motsatte av Fjellheim.»

Det førebels siste innlegget i debatten er skrive av Fjellheim, og stod på trykk i Dagbladet i dag.

På sine heimesider har dessutan også NFF ein notis om saka.

Read Full Post »

I tillegg til det «vanlige» retorikkseminaret 7. mars – med Anders Fagerjord, som annonsert tidligere her på Sakprosabloggen – har forskergruppa for tekst og retorikk den glede å i neste uke også kunne invitere til seminar med Michael Henry Heim, professor i slaviske språk ved University of California, Los Angeles. Heim tok sin doktorgrad ved Harvard, og er en anerkjent og prisbelønt oversetter. Som oversetter har han vært influert av Pragskolen, og han har hatt Roman Jakobson som lærer.

Tittelen på torsdagens seminar er: «Applying Prague School Theory to the Practice of Literary Translation: Notes of a Translator.»

Vel møtt!

Tid: torsdag 10. mars kl 14.15-16.00

Sted: seminarrom 2, P.A. Munchs hus

Read Full Post »

Mandag 7. mars inviterer forskergruppa for tekst og retorikk til nytt retorikkseminar, denne gang med Anders Fagerjord, førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO. Fagerjord forsker på nye sjangere og nettverksmedier, og mandag skal han snakke om «Mobil, stedsbestemt multimedia: Om musikkformidling med iPhone i Roma»

Les mer om hva dette betyr her.

Tid: mandag 7. mars kl 12.15-13.30

Sted: Seminarrom 12, P.A. Munchs hus

Read Full Post »

Kunnskap i skolen (KiS) inviterer mandag 28. februar til åpent seminar med tittelen «Engasjement og publikumskontakt ved muntlig framføringer: Analyse av 15-åringers bruk av retoriske ressurser«.

Bidragsyterne er professor Jan Svennevig (ILN), professor Johan Tønnesson (ILN), Professor Kirsti Klette (ILS), og stipendiat Sigrun Svenkerud (Høgskolen i Buskerud/ILS), som selv presenterer seminaret slik:

Vi vil presentere en analyse av 15-åringers muntlige presentasjoner i klasserommet. Vårt fokus er på hvordan elevenen viser personlig engasjement i stoffet de formidler, og hvordan de skaper kontakt med tilhørerne. Materialet er videoopptak av både framførere og publikum, og analysen er multimodal. Vi ser dermed på kombinasjonen av verbalspråklige ressurser, kroppslige ressurser (blikk, gester og positur) og materielle ressurser (særlig presentasjonsteknologi). Vi har hatt som mål å identifisere de retorisk vellykkede strategiene i elevenes presentasjoner, og løfte frem noen gode eksempler fra norske klasserom.

Vel møtt!

Tid: mandag 28. februar kl 16.15-18.00

Sted: Grupperom 1, 3. etg. i Georg Sverdrups hus på Blindern

Read Full Post »

Tirsdag 1. mars lanseres boka «Forelesningens kunst» på Litteraturhuset. Boka er resultatet av et forskningsprosjekt med samme navn, hvor utgangspunktet og forskningsobjektet har vært forelesningen som en sentral form for undervisning. I prosjektet har forelesningen som undervisningsform blitt studert i lys av den akademiske lærdomshistorien, samtidig som det også har vært et mål å stille spørsmål om forelesningens funksjon og betydning i dag.

I sin omtale av boka skriver forlaget UNIPUB blant annet:

«Forelesningens kunst» handler om forelesningen som sjanger. Bidragsyterne diskuterer temaet fra ulike faglige ståsteder og med ulike innfallsvinkler. Kapitlene tar opp klassiske retoriske begreper, idéhistoriske perspektiver på forelesningen, analyser av tidligere forelesere i universitetets historie, empiri fra forelesningsinspirert klasseromsundervisning, praktiske vurderinger av forelesningens styrker i våre dager, samt utfordringer ved bruk av ny teknologi i forelesninger.

Les mer om lanseringen og programmet her.

Tid: Tirsdag 1. mars kl 10.00-13.00

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram

Read Full Post »

For de med interesse for akademisk skriving kan siste nummer av Nordic Studies in Education (04/2010) anbefales. Nummeret har tittelen «Questioning the academic genre«, og er et spesialnummer hvor alle artiklene tar for seg sjangere i akademia, med særlig vekt på doktoravhandlingen, og på hvordan akademiske sjangere nå utfordres og forandres. I sin innledning til nummeret skriver Stephen Dobson og Jenny Steinnes blant annet:

What is this object we call the academic dissertation/treatise? Is it under threat from a number of new innovations: the Ph.D. by publication, the professional doctorate and so on? And, is it threatened from within, from new perspectives on language, cognition and meaning, coming from philosophical or poststructuralist approaches towards many different academic fields of research, education included? How should we consider questions of genre when considering different academic texts, such as the treatise, the essay, the article and the accompanying disputation or viva voce?

De med lesetilgang til idunn.no finner spesialnummeret her.

Read Full Post »

Om du ikke fikk med deg retorikkprofessor Anders Sigrell på mandagens retorikkseminar, får du nå en ny sjanse. Fredag 18. februar kommer han nemlig til Høgskolen i Oslo for å snakke om retorikk som didaktisk emne. Med utgangspunkt i sin bok «Retorik för lärare – konsten att välja språk konstruktivt» vil han blant annet ta for seg retorikken som metaspråk, og diskutere hvordan retorikken kan brukes til å reflektere over kommunikasjonssituasjoners vilkår og utfall.

Tid: fredag 18. februar kl 09.00-11.15

Sted: aud. 2, Anna Sethnes hus, Høgskolen i Oslo

Read Full Post »

Fredag 18. februar kommer samtaleforskeren Jo Angouri til Blindern for å holde en forelesning om møtesamtaler. Etter forelesningen blir det også en liten workshop, hvor formålet er å diskutere datamaterialet som presenteres fra ulike teoretiske vinkler. – Angouri tar selv utgangspunkt i interaksjonelle sosiolingvistikk i sine analyser, og hun skiller seg derfor fra CA særlig når det gjelder synet på kontekst. Dette vil forhåpentligvis føre til en givende diskusjon om analysemåter og synet på kontekst i de ulike tilnærmingene til samtale.

I sin egen presentasjon om hva hun vil snakke om, skriver hun:

The aim of this paper is to discuss disagreement in meeting talk. The meeting is a central communicative event in corporate white collar workplace environments and provides the site where many aspects of workplace communication are instantiated or performed. I focus on problem solving meeting talk and discuss how people do disagreement in different Communities of Practice in their workplace. Disagreement and conflict have been seen in earlier work as face threatening acts potentially impolite or dispreferred (e.g. Pomerantz, 1984). While agreement has been associated with politeness, disagreement brings the status quo into scrutiny, has been seen as open to classification as impolite, bearing face implications for the interactants. However, more recent work points at the importance of context and local practices instead of an a priori approach to what is acceptable allowed or preferred in a given interaction. Accordingly, the paper takes a socially situated approach to workplace talk in general and problem soving talk in particular and discusses instances where disagreement occurs.

Tid: fredag 18. februar kl 12.15-14.00

Sted: Møterom 389 P.A Munchs hus

Read Full Post »

I samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier inviterer Senter for tverrfaglig kjønnsforskning til seminar onsdag 16. februar, i anledning rapporten fra PISA-prosjektet, som ble publisert i desember i fjor.

Innledere er Harriet Bjerrum Nielsen og Atrid Roe, som skal snakke om henholdsvis Samhandlingsmønstre, kommunikasjon og kjønn i
klasserommet, og PISA 2009 i et kjønnsperspektiv: utviklingstrekk i leseferdigheter og holdninger fra 2000 til 2009.

Les mer om seminaret her.

Tid: onsdag 16. februar kl 13.15-16.00

Sted: Rådssalen, Lucy Smiths hus (tidligere Administrasjonsbygget), Blindern

Read Full Post »

Fredag 18. februar inviterer Ivar Aasen-instituttet ved Høgskulen i Volda til nynorsk fagdag på Universitetet i Oslo. Føredragshaldarane kjem frå Høgskulen i Volda, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Nynorsksenteret og Nynorsk kultursentrum, og formålet med dagen er å presentere nyare avslutta arbeid på fagfeltet nynorsk skriftkultur.

Programmet for dagen finn du her.

Tid: 18. februar kl 10.00-15.30

Stad: Auditorium 4, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo.

Arrangementet er et samarbeid med Norsk Ordbok 2014 og Institutt for nordiske og lingvistiske studier ved UiO.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggere liker dette: