Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for august 2010

Det blir sjeldan posta notisar om bokmeldingar på Sakprosabloggen, men av og til kjem ein over kritikkar som vekkjer særskilt interesse. Som for eksempel i siste Dag og Tid, der Ingeborg Mjør melder sakprosaboka Hurra for Norge!, ei faktabok for barn skriven av Jon Ewo og Ingunn Aamodt. Boka, hevdar Mjør, ”viser kva feller sakprosaen kan gå i om ein ikkje veit kva ein vil med han”. Og sjølv om Mjør i meldinga kanskje fokuserer litt meir på sak enn på prosa, peikar ho på fleire kritikkverdige element også ved biletbruk, argumentasjon, struktur og språkføring, før ho i ein velgrunna konklusjon slår fast at både forfattarane og forlaget Cappelen Damm her har gjort slett arbeid. For, som Mjør avslutningsvis skriv: ”Det er viktig å laga god sakprosa for barn, det er også eit kulturpolitisk satsingsområde.” Og det er det jo vanskelig å seie seg ueinig i.

Les meldinga av Hurra for Norge! her (pdf)

Read Full Post »

I regi av Kunnskap i Skolen (KiS) og forskargruppene CAMP/SPRING ved Universitetet i Oslo, vil professor Ann Lieberman torsdag 19. august halde forelesninga ”Documenting the effectiveness of the National Writing Project Programs”.  Lieberman er seniorforskar ved Stanford University, og blant mykje anna har ho vore ansvarlig for ei evaluering av såkalla National Writing Project Programs i USA. I forelesninga vil ho gjere greie for evalueringa og diskutere kva ein kan lære av denne måten å organisere slike etterutdanningsprogram på.

Forelesninga vil være interessant og relevant for alle som er opptekne av skriveforskning og etter- og vidareutdanningsproblematikk generelt.

Tidspunkt: torsdag 19. august, kl. 10.15-11.30

Stad: seminarrom 231, Helga Engs Hus, UiO

Les meir om forelesninga og Liebermann på KiS sine nettsider.

Read Full Post »

Ny Prosa-redaktør

Tirsdag denne uka opplyste NFF om at Per Olav Solberg, nåværende redaktør i Bok & Samfunn, blir den nye redaktøren i tidsskriftet Prosa. Solberg overtar redaktørstillingen etter Karianne B. Gilje fra nyttår.

Les mer om Solberg på NFFs nettsider.

Read Full Post »

Onsdag 18. august kommer Lisa Storm Villadsen fra Universitetet i København og holder semesterets første retorikkseminar. Seminaret har tittelen ”Den officielle undskyldning  – indbegrebet af tom retorik?”, og Villadsen vil ta opp spørsmål som: Hvad er en god undskyldning? Hvad skal vi mene om offentlige og  officielle undskyldninger? – Giver det overhovedet mening at undskylde på vegne af andre end blot sig selv? Hvad kan retorikken bidrage med til forståelsen af officielle undskyldninger?

Lisa Storm Villadsen er ph.d. og lektor i retorikk ved Universitetet i København. Hennes forskningsinteresser er innen retorisk teori og retorisk kritik, deriblant emner som retorisk agency og retorisk medborgerskap.

Tid: Onsdag 18. august kl. 12.15-13.30
Sted
: Grupperom 7, Georg Sverdrups hus

Les mer om Villadsen og seminaret her.

Read Full Post »

Denne høsten arrangerer HiST-prosjektet SKRIV, sammen med to samarbeidende prosjekter ved Høgskolen i Vestfold og Universitetet i Agder, konferansen Tekst og tegn i Trondheim. Tema for konferansen er «multimodal skriving i skole og samfunn». Påmeldingsfristen er 20. august. Program og ytterligere informasjon finnes på konferansens hjemmesider.

Les mer og meld deg på.

Tidspunkt: mandag 20. september og tirsdag 21. september
Sted: RICA Nidelven hotell, Trondheim

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: