Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juli 2010

Karlstads universitet inviterer i mai neste år til NOFA 3 – den tredje nordiske konferansen om fagdidaktikk. Tema for konferansen er komparasjon – utveksling mellom land, fagområder, teorier, metoder, spørsmål og resultat. Det vil bli plenumsforelesninger samt mulighet til å delta i seminargrupper og diskutere fagdidaktiske spørsmål. Blant plenumsforeleserne er Professor Svein Sjøberg (naturvitenskapelig fagdidaktikk, Universitetet i Oslo), Professor Ellen Krogh (forskning på skriving i alle fag, Syddansk Universitet) og Docent Bengt Schüllerquist (samfunnsvitenskapelig fagdidaktikk, Karlstads universitet).

Tidspunkt: 11.-13. mai 2011
Sted: Karlstads universitet, Sverige

Last ned plakat.
Se nettsider med informasjon om program og påmelding.

Read Full Post »

«Skriv! Les!» er tittelen på den nordiske forskerkonferansen som neste år skal foregå i Stavanger. Konferansen arrangeres av Skrivesenteret i Trondheim og Lesesenteret i Stavanger, og innhenter hovedforedragsholder David Pearson  fra University of California, Berkeley, USA. I tillegg vil blant andre Åsa af Geijerstam (Uppsala Universitetet, Sverige) og Øistein Anmarkrud (Universitetet i Oslo, Norge) gjesteforelese.

Konferansen tar sikte på å skape et møtested for lese- og skriveforskning.
Les mer om konferansen, deltakelse og påmelding.

Tidspunkt: 31. mai-1. juni 2011
Sted: Lesesenteret i Stavanger

Read Full Post »

Regjeringen ønsker fortsatt å gå inn for fastpris på både skjønnlitteratur og sakprosa, men for faglitteratur og lærebøker ser det ut til at det blir markedspris som gjelder i 2011. dette ble klart onsdag 23. juni, skriver Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Les pressemeldingen.

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: