Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mai 2010

Mandag er det igjen klart for retorikkseminar ved Universitetet i Oslo. Karl Henrik Flyums forelesning har tittelen:
«En renessanse for sofistiske øvelser – fra antikk tvetale og tankefloker til det nye Taletreningsspillet fritt ord»

Arbeidet med å utvikle Taletreningsspillet fritt ord ga foredragsholderen en svært endret synsvinkel i lesningen av de eldste kildene til striden mellom sofistene i det gamle Athen. I denne forelesningen blir noen av disse endringene presentert og drøftet. Kildene som vil bli omtalt er særlig Protagoras, Alkidamas, Isokrates og Sokrates.

Tidspunkt: mandag 31. mai kl 12.15-13.30
Sted: Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus, Blindern i Oslo

Velkommen

Read Full Post »

Universitetsforlaget har nylig sluppet boka Rett, retorikk og juridisk argumentasjon med undertittelen Keiserens garderobe og andre essays. Dette er Hans Petter Gravers tredje bok om rett og retorikk.

Gravers motivasjon for å skrive boka – og for å engasjere seg i retorikkfaget i utgangspunktet – var flere års utilfredshet ved Rettskildelæren. Ifølge ham selv reflekterer denne i for liten grad over åpenbare strukturer i juridisk argumentasjon, som for eksempel bruken av prinsipper, og at den ikke har stor nok forklaringsverdi i forhold til de vurderingene man foretar som ledd i juridiske slutninger.
«I retorikken fant jeg en nøkkel inn til særlig den tause kunnskapen hos juristene – det som ikke sies, men som tas for gitt og som har stor betydning for hvordan man argumenterer og vurderer. Senere fant jeg at denne tilnærmingen er fruktbar også for bevislæren,» sier Graver på hjemmesidene til Det juridiske fakultet.

Boka inneholder både arbeider som viser frustrasjonen over rettskildelæren og arbeider som utdyper retorikken fra Gravers tidligere bøker om rettsretorikk. Særlig er betydningen av fortellinger og fortellerteknikker i domsbegrunnelse vektlagt, sammen med stil og det psykologiske forholdet til språk og begreper.

Les mer om boka på Universitetsforlagets sider.

Read Full Post »

Universitetet i Bergen inviterer til konferanse for Norsk som andrespråk (NOA) på Voss til høsten. Frist for å melde seg på som innleder eller med posterpresentasjon er 15. juni; ta kontakt på noa-konferansen@lle.uib.no

Tidspunkt: 14. og 15. oktober 2010
Sted: Fleischer’s Hotel, Voss

Les mer om konferansen. (mer…)

Read Full Post »

Landslaget for norsk undervisning (LNU) arrangerer slippfest for boka Sakprosa i skolen, boka som bl.a. inneholder alle tekstene i LNUs sakprosakanon. Det blir et gratis arrangement på Litteraturhuset, med spennende innlegg fra kjente figurer i den offentlige sakprosadebatten. Blogger og tidligere student ved Aschehougs sakprosaskole Ida Jackson spør hvorfor det er viktig å jobbe med sakprosa i skolen, og hva som skal til for å bli en god sakprosaforfatter. Gudmund Hernes snakker om viktigheten av konontenking i skolen. Geir Gulliksen forsvarer den «unyttige» kunsten i skolen. Johan L. Tønnesson kommer like godt med en kjærlighetserklæring til sakprosaen. Velkommen til slippfest!

Tidspunkt: tirsdag 1. juni kl. 18:00
Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo

Last ned mer info her.

Read Full Post »

«Utsegnene til Gulliksen speg­lar på mange måtar det verste i det han skal forsvara, altså den såkalla skjønnlitteraturen. Han er pompøs og utflytande på vegne av Kunsten. I staden for å reflektera over omgrepa han brukar, ikler han dei ei alpehue.»

Dette skriver Morten Strøksnes i sitt intervju med seg selv i siste utgave av Dag og Tid. Kommentaren er en reaksjon på Geir Gulliksen-intervjuet som er lenket i forrige blogginnlegg.

Samme utgave av Dag og Tid trykker også et motinnlegg mot Gulliksen som er ført ipennen av Trond Andreassen, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Andreassen slår tilbake mot beskyldningene om kunstfiendtlige holdninger i sakprosamiljøet, og oppfordrer til samarbeid heller enn krig mellom sakprosa og skjønnlitteratur.
Last ned innlegget her.

Read Full Post »

Forrige tirsdag gikk vårens siste sakprosadebatt av stabelen på Litteraturhuset, med godt oppmøte, høy temperatur og stort engasjement. Forfatter og forlagssjef Geir Gulliksen innledet med sitt angrep på det han kaller sakprosaoffensivens kunstfientlighet, men fikk sterke motreaksjoner både fra kommentator Jofrid Karner Smidt og salen for øvrig. Gulliksens synspunkter ble oppsummert i et intervju i Dag og Tid fredag.

Er virkelig sakprosaens forkjempere i krig mot skjønnlitteraturen? Er det virkelig slik at det er kunstbegrepet som skiller sakprosa fra skjønnlitteratur slik det ble hevdet på Litteraturhuset? Det er tydelig at dette er en debatt som langt fra er over.

Lørdag 15. mai, trykket Klassekampens Bokmagasinet en kommentar av Tom Egil Hverven. Hverven hevder her at Norsk forfattersentrum bør åpne for forfattere av essayistisk sakprosa. Hverven var en av dem som kom med motinnlegg mot Gulliksen under debatten forrige tirsdag. Les kommentaren hans her.

Read Full Post »

Neste uke er det tid for siste seminar i rekka som Forskningsmiljøet har arrangert dette semesteret. Tittelen er: «Hva gjør sakprosapolitikken med den norske litterære offentligheten?»

Sakprosaen har vært på offensiven de siste årene og insistert på at den utgjør en viktig del av litteraturen. Tar sakprosaen for mye plass?
Innledning ved forfatter og sjefredaktør Geir Gulliksen. kommentar ved førsteamanuensis Jofrid Karner Smidt, HiO. Ordstyrer er leder for skriftstyret i Landslaget for norskundervisning (LNU) Kirsten Kalleberg.

Tidspunkt: tirsdag 11. mai kl. 19.00
Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Read Full Post »

KiS/SPRING inviterer til gjesteforelesning onsdag 5. mai med den amerikanske professoren Paul M. Rogers. Rogers har fulgt 40 Stanford-studenter fra ulike fag gjennom fem år, for å kartlegge deres utvikling som skrivere. På onsdag foreleser han om prosjektet sitt ved Universitetet i Oslo. Tittelen er: «Writing in the New Media Landscape and Across the Curriculum: Results from the Stanford Study of Writing».
Etter forelesning blir det anledning til dialog.

Tidspunkt: onsdag 5. mai, kl. 10.15 – 12.00
Sted: Seminarrom 233, Helga Engs hus, Blindern i Oslo

Les mer.

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: