Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mars 2010

Forskningsmiljøet norsk sakprosa kunne stolt presentere prøveutgaven av Sakprosabibliografien på Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforenings årsmøte søndag 21. mars. Møtedeltakerne fikk se en kort presentasjon og demonstrasjon av den annoterte bibliografien over sakprosaforskning i Norge siden 1900; forhåpentligvis vil den bli et nyttig verktøy for alle som interesserer seg for og befatter seg med sakprosaforskning. I denne databasen finnes, foruten bøker, tidsskriftartikler og avhandlinger, også kapitler og deler av større utgivelser – mange av dem med lenke til fulltekstversjon på nett. Vi er meget fornøyde med at Sakprosabibliografien nå er tilgjengelig og klar for oppdatering og videreføring.

Besøk Sakprosabibliografien selv og les mer om hva Sakprosabibliografien er.

Read Full Post »

I anledning Universitetet i Oslos 200-årsjubileum avholder prosjektgruppen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet seminaret “Forelesningens kunst”

Tidspunkt: onsdag 24. mars, kl. 9.00-12.00
Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern i Oslo.

Inviterte er Anders Sigrell, professor i retorikk ved Lunds universitet: ” Den gode forelesningen”, Yngve T. Nordkvelle, professor i pedagogikk ved høyskolen i Lillehammer: “Petrus Ramus (1515 -1572) – den første libertas philosphandi og universitetspedagogiske martyr”, og Jens Kjeldsen som er førsteamunensis i medievitenskap og professor i i retorikk, Bergen & Stockholm.

Last ned programmet her.

Read Full Post »

Hva skjer med de grunnleggende ferdighetene i skolen?

NIFU STEP-rapporten «Kunnskapsløftet – tung bør å bære?» (42/2009) dokumenterer at det på skolenivå er mangelfull forståelse av hva grunnleggende ferdigheter er.  På bakgfrunn av dette arrangerer Kunnskap i skolen (KiS), i samarbeid med Landslaget for norskundervisning (LNU) et debattmøte. Møtet skal diskutere hva som kan gjøres for at de grunnleggende ferdighetene kan fylle den rollen de er tiltenkt. Er for eksempel rammeplanen for de nye lærerutdanningene god nok på dette punktet?

Tidspunkt: tirsdag 6. april kl 16.15-18.00
Sted: Personalkantinen, Georg Sverdrups hus (2. etg på Universitetsbiblioteket), Blindern i Oslo. (mer…)

Read Full Post »

Et nytt, fullblods retorikkstudium er endelig på plass ved Universitetet i Oslo, og i den anledning inviterer Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) til debattmøte i Litteraturhuset i Oslo.

Hva kan studiet bidra med i offentligheten, i arbeidslivet og i akademia? Bidrag ved: Janne Asprusten, Kjell Lars Berge, Hans Petter Graver, Sine Halkjelsvik Bjordal, Jens Elmelund Kjeldsen, Bård Vegar Solhjell, Trine Syvertsen, Johan L. Tønnesson og Øyvind Østerud.

Tidspunkt: Tirsdag 16. mars kl.19.00
Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo

Det vil bli enkel servering etter møtet. Adgang er gratis og seminaret er åpent for alle.

Read Full Post »

Sakprosabegrepet blir tema for seminar i vitenskapsteori onsdag 10. mars. Seminarrekka arrangeres av Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo. Sakprosaprofessor Johan L. Tønnesson hentes inn for å holde en innledning om sakprosabegrepet, sakprosaforskningens oppgaver og sakprosaens rolle i samfunnet.Kommentarer ved Raino Malnes.

Tidspunkt: Onsdag 10. mars, 14.15–16.00
Sted: Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus, Blindern i Oslo

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Les mer om seminarets innhold her.

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: