Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for oktober 2009

Førstkommende retorikkseminar ved Universitetet i Oslo har tittelen «Kjønnet krigsretorikk – taushetens retorikk, retorikkens taushet». Seminaret er åpent for alle.

Tidspunkt: 9. november kl 12.15-13.30
Sted: seminarrom 12, P. A. Munchs hus, Blindern i Oslo

Foredragsholder Berit von der Lippe fra BI sier følgende om forelesningen:

«De nasjonale demokratiene har de siste tiårene blitt stilt overfor helt nye utfordringer når tidligere nasjonale politikkområder skal ivaretas på internasjonalt nivå. Byggingen av «Norge» som internasjonal merkevare foregår i økende grad gjennom en internasjonal engasjementspolitikk når det gjelder demokrati, menneskerettigheter, konfliktløsning, fred – og likestilling. Dette er noe av konteksten for mine blikk rettet  mot tidligere forsvarsminister Strøm-Erichsens retorikk og norsk ‘engasjement’ i Afghanistan. I fokus står følgende spørsmål: Hvordan gjenspeiles den økte kunnskapen om – og den uttalte viljen til – kjønnssensitive tiltak i norsk freds-/krigs eller forsvarsretorikk?»

Read Full Post »

«Eg trur på eit grunnleggjande skilje mellom dei to lesarkontraktane. Eg konstaterer samstundes at mange skjønnlitterære forfattarar lenge har vore svært opptekne av å halda seg i grenselandet og at mange sakprosaforfattarar har gjort det same frå andre sida. Det har vore mykje aktivitet i grenselandet.»

Sitatet over er fra sakprosaprofessor Johan L. Tønnesson i en samtale med skjønnlitterær forfatter Kjartan Fløgstad, som var arrangert av forskningsmagasinet Apollon. Tema var årets debatt om kildehenvisninger i romaner; Fløgstad fikk i juli kritikk av historiker Tore Pryser for å ha basert romanen Grense Jakobselv på hans forskning uten å kreditere ham. Tønnesson var blant de som støttet Pryser, og mente romanen med fordel kunne ha vært utstyrt med en litteraturliste. Fløgstad er uenig, og mener at «Ein romanforfattar eller diktar skal ikkje måtta venda seg mot universitetet og bukka djupt fordi han har brukt opplysningar som er utvunne der.»

Slipper skjønnlitteraturen billig unna etiske retningslinjer og opphavsrett, eller er sakprosafolk uromantiske regelryttere?
Les hele samtalen her.

Read Full Post »

Rådet for anvendt medieforskning, i samarbeid med Høgskolen i Oslo, inviterer til heldagsseminar med temaet «Politikk og journalistikk i valgkampen». Blant talerne er Cornelia Ilie, professorved Södertörns högskola, Berit von der Lippe, språkforsker fra BI og Kjersti Thorbjørnsrud, førsteamanuensis i medievitenskap ved Universitetet i Oslo.
Tidspunkt: Torsdag 5. november kl 9.00-16.00
Sted:Høgskolen i Oslo, Pilestredet Park 35, Auditorium U2005

Seminaret er gratis. Påmelding til jan.erik.andersen@medietilsynet.no
Last ned fullstendig program for RAM-konferansen 2009.

Read Full Post »

Prosa 05/09 utgis fredag 16.10 og i den anledning blir det debatt og slippfest kvelden i forveien. Tema er:  Hva gjør romanen med historien?
 
«Skal romankunsten handla om navlelo og sår barndom, medan sakprosaen har copyright på den ytre verda?» spurte Kjartan Fløgstad i debatten om hans roman Grense Jakobselv.  I en artikkel i Prosa 05/09 utfordrer historieprofessor Erling Sandmo både sak- og skjønnlitterære forfattere: «Har det politiske sakprosabegrepet fått sluke de viktige diskusjonene om selve tekstene og prosaen?» Men også: «Fløgstad ville ikke diskutere hva romanen gjorde med det historiske stoffet. Han sa og skrev mye om romanens blanding av sannhet og løgn, dens ’realisme’. Men hva er det romanen snakker sant og lyver om?»
 
Dette blir årets litterære metadebatt om fakta og fiksjon. Utgangspunktet er kildedebatten rundt Fløgstads siste bok – men i virkeligheten kan alt skje. Det vi bli servering av drikke og snacks. Inngang er gratis og det er åpent for alle.

Tidspunkt: torsdag 15. oktober kl 20.00
Sted: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Uranienborgveien 2 i Oslo

Innleder: Historieprofessor Erling Sandmo.
Panel: Leder i Forfatterforeningen Anne Oterholm, sakprosaprofessor Johan Tønnesson, bokredaktør i Klassekampen Karin Haugen og Aftenposten-redaktør Per Anders Madsen.
Ordstyrer: Prosa-redaktør Karianne Bjellås Gilje
 
Arrangementet er støttet av Gyldendal Norsk Forlag. Se også www.prosa.no.

Read Full Post »

Hvis du er i Oslo i kveld bør du legge turen ned til Blå, og få med deg «Retten til litteraturen» – en panelsamtale om digitale tekster og rettigheter. Fra Blås nettside:

«Digitaliseringen av bokheimen betyr bøker til folket. Mister forfatterne kontrollen over verket? Panelsamtale med flere sentrale aktører: Eva Hemmungs Wirtén, Professor ved Universitetet i Uppsala og forfatter av bøkene No trespassing og Terms of use; Trond Andreassen, Generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening; Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar; Olav Torvund, Professor i rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo.» Oppmann i panelsamtalen er Kjell Olav Hovde.

Tidspunkt: I KVELD 6. oktober kl 19.00
Sted: Blå i Oslo
Pris: 30 kr

Read Full Post »

Overskriften er hentet fra fredagens morgenutgave av Aftenposten, der det meldes at dårlig økonomi i forlagene først og fremst går ut over norsk sakprosa. Avisen melder at «[v]anskelig økonomi i norske forlag går hardest utover fagbokforfattere. Noen får avtalte prosjekter skrinlagt – andre får ikke betalt for allerede publiserte bøker.»

Jan Terje Helmli, advokat og juridisk rådgiver i NFF, forteller om en overveldende økning i antall henvendelser fra frustrerte forfattere, og varsler at flere prosjekter kan komme til å bli skrinlagt i framtida dersom ikke forlagenes økonomiske situasjon blir bedre.

Les hele saken her.

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: