Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for april 2009

24.-26. september i år arrangeres Julia Kristeva-dagene ved Høyskolen i Oslo. Noter arrangementet i kalenderen allerede nå! Kristeva skal selv gjeste høyskolen disse tre dagene, og hun skal tematisere hvordan opplysningstidens frihetsprosjekt og frihetsidealer fortsatt har aktualitet i dagens samfunn. En rekke andre anerkjente fagpersoner og forskere fra inn- og utland vil også bidra i arrangementet, deriblant Charles Gardou, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Lyon. Kristeva-dagene er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Holbergprisen, og Litteraturhuset bidrar også til deler av arrangementet, som er planlagt som et åpent gratisarrangement for å kunne nå et bredest mulig publikum. Les mer om arrangementet.

Read Full Post »

Det er duket for retorikkseminar i regi av Forskergruppa for tekst og retorikk ved Universitetet i Oslo igjen. Denne gangen er tittelen «Narrativer i en migrasjonskontekst», og det er Elizabeth Lanza fra Institutt for lingvistiske og nordiske fag som skal forelese. Lanza vil drøfte forholdet mellom språk, kultur og identitet i migranters narrativer. Hun vil dessuten gi en oversikt over lingvistiske tilnærminger til studiet av narrativer, og også presentere et pågående prosjekt om språk og sosialt nettverk hos filippinere i Oslo.

Sted: Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus, Blindern i Oslo.
Tidspunkt: Mandag 27. april, kl 12.15-13.30
Seminaret er åpent for alle. Vel møtt!

Read Full Post »

I en ideell verden ville all informasjon fra det offentlige være krystallklar, lettfattelig og utvetydig. I virkeligheten ser vi at det forekommer både tåkeprat og tullprat, vage formuleringer og kanskje til og med dårlig språk. Med klarspråk menes «korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige», ifølge Klarspråk – nettsiden for et prosjekt som involverer og engasjerer sakprosamiljøet ved Universitetet i Oslo. (mer…)

Read Full Post »

Jeg lanserte forleden noen ideer til forskningsprosjekter om sakprosa i skolen på en samling i forskernettverket Språk i utdanning. Lyst til å være med å sette dem ut i livet? (mer…)

Read Full Post »

Litteraturformidling kommer dårlig ut når det gjelder å nå skoleelever med et kunst- og kulturtilbud, og skjønnlitterære forfattere skal nå få opplæring. Hvordan kan vi få også sakprosa ut til skolene? Dette tar Arild Stubhaug, leder i Frilandsutvalget i Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening, opp i et kort innlegg i Aftenposten med tittelen «Forfattarar på skolebenken».

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: