Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mars 2009

«Kultur som lotto», kaller Cappelen-sjef Anders Heger innkjøpsordningen for sakprosa i sin kronikk i dagens Aftenposten. Han gjør et hovedpoeng av at det ikke synes å ha vært noen klar linje i innkjøpskomiteens valg de siste årene. Hva han ikke nevner, er at deler av utvalget nå er skiftet ut. Det nye utvalgets sammensetning finner du her. Litt vrangvillig kan vi lese Heger slik at han synes det er viktig at komiteen av 2009 følger en linje som er mest mulig lik 2008-komiteen. Det bør ikke skje. Tvert imot bør komiteen markere en alternativ linje. Men at den så bør holde fast i den, er nok Heger og vi enige om.

I en replikk i samme avis skriver Sindre Hovdenakk, medlem både av den nye og den gamle komiteen, at det er forlagene som avgjør hvor trangt komiteens nåløye skal bli: Melder de mange bøker inn til innkjøpsvurdering, blir det en mindre prosent som kjøpes inn. Selvsagt er det slik. Men like selvsagt bør det være at de siste dagers debatt rundt avviste bøker som oser både av litterær kvalitet og offentlighetsverdi tilsier at sakprosaens venner nå må samle seg om ett krav fram mot statsbudsjett og stortingsvalg: En kraftig utvidelse av antall innkjøpte titler årlig.

Read Full Post »

Torsdag 26. februar offentliggjorde Dagbladet med klar kritikk en rekke av de titler som ikke ble kjøpt inn under Kulturrådets innkjøpsordning for sakprosa i 2008, blant annet Jonas Gahr Støres Å gjøre en forskjell og fjorårets sensasjon, Ingar Sletten K0lloens Snåsamannen. Redaktøren i Prosa, Karianne Bjellås Gilje, slutter seg til kritikken og «mener kulturrådet må ta inn over seg professor Tore Slaattas evaluering av ordningen, som framhever «offentlighetsverdi» som et sentralt kritierium for innkjøp.» Dette tiltredes i høy grad av Sakprosabloggens redaktør.

Dagen etter, i Dagens Næringsliv,  svinger forlaget Manifests sjefredaktør Håkon Kolmannskog øksa over sakprosainnkjøpene i Kulturrådet. Han gremmer seg blant annet over at Lotta Elstads bok «En såkalt drittjobb» ikke ble innkjøpt.  Hvor ligger så problemet, i innkjøpsbudsjettet eller i sakprosaens litterære kvalitet? I det samme oppslaget gjentar tidligere leder av Kulturrådets innkjøpskomité, Aslaug Nyrnes, sitt synspunkt at «Det finnes ikke nok god sakprosa» til noen kraftig utvidelse av budsjettet, og dermed av antall innkjøpte titler. Tiltredes ikke!

Read Full Post »

« Newer Posts

%d bloggere liker dette: