Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for februar 2009

Aftenposten skriver i dag om Kulturrådets mye omtalte innkjøpsordning for sakprosa i en artikkel med tittelen «Rydd opp, Giske!» Det er Venstre-politiker Trine Skei Grande som tillegges oppfordringen. Avisen melder om stor misnøye rundt innkjøpsordningen for sakprosa når regnskapet for fjoråret nå er gjort opp. Blant annet har komiteen vraket kjente biografer som Tor Bomann-Larsen, Ingar Sletten Kolloen, Ragnar Kvam og Jonas Gahr Støre. Men ikke bare forfatterne er skeptiske til vurderingskriteriene. Tore Slaatta, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, slo fast i sin rapport om ordningen at kriteriene for innkjøp var for diffuse og ikke ble forstått. Men denne kritikken ser ikke ut til å ha blitt tatt til etterretning, melder Aftenposten; på Kulturrådets nettsider kan vi nemlig lese at «kriteriene for hvilke type bøker som blir kjøpt inn vil i hovedsak være de samme som under prøveperioden».

Les hele saken i Aftenposten.

Read Full Post »

Har du husket å sette av tid til konferansen i juni? Universitetet i Stockholm inviterer til tverrfaglig konferanse om perspektiver og begrenseninger for Mikhail Bakhtins dialogisme 3.-5. juni 2009. Påmeldingsfristen er 3. april, se konferansens nettside.

Les også fullstendig invitasjon og informasjon om innhold og program.

Read Full Post »

22. januar var det seminar og debatt om litteraturkritikk i NFFs lokaler i Oslo. I kommentaren til innlegget om seminaret skriver Johan L. Tønnesson om det han kaller «en farlig sjanger-sjåvinisme i sakprosadebatten». Nå kan du lese Ivo de Figueiredos debattinnlegg som sto trykket i Prosa i etterkant av seminaret. «Det trengs bedre utviklede, sjangerspesifikke kriterier å vurdere sakprosaen etter», hevder de Figueiredo. «Sakprosaen lider under en underutviklet og til dels feilkalibrert litterær institusjon.»

Read Full Post »

Hvert år kommer det ut en mengde bøker i Norge, men bare et lite utvalg av disse blir anmeldt i pressen. I siste utgave av Dag og Tid, 6. Februar, ytrer avisen et ønske om å gjøre noe med dette. Dag og Tid skal anmelde ti bøker I den svært vide kategorien generell sakprosa. «Kriteria for utvalet er at bøkene er norske og at dei har fått lite merksemd,» skriver avisen.

Read Full Post »

Forskergruppen for tekst og retorikk ved Universitetet i Oslo arrangerer seminar med tittelen: Humanistisk perspektiv på vitenskapsformidling anno 2009. Trekkplasteret er danske Signe Pildal Hansen fra Danmarks pædagogiske universitetshøjskole ved Aarhus universitet. Hun skal holde et innlegg om «Forskningsformidling som videnspolitisk problematik i en retorisk optikk». Seminaret er åpent for alle.

Sted: seminarrom 706, Nils Treschows hus, Blindern i Oslo.
Tidspunkt: tirsdag 24.februar, kl 9.00-12.30

Se programmet.

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: