Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for november 2008

Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo ønsker velkommen til retorikkseminar med Aslaug Veum. Tittelen på seminaret er «Realitetsdiskursen i journalistikken – eksempel på diakron diskursanalyse.»

Tidspunkt: mandag 24. november, kl 13.15-14.30
Sted: P. A. Munchs hus, Seminarrom 14, Blindern.

Invitasjon fra instituttet.

Read Full Post »

Boka Tekst og Historie, som kom ut på Universitetsforlaget tidligere i høst, har blitt svært godt mottatt. «Tekst og Historie er ikkje til å kome utanom for dei fleste som er interesserte i å skjøne betre kva for ein plass og kva funksjonar tekstar har i den historiske utviklinga.» Slik innledet Bjørn Kvalsvik Nicolaysen sin anmeldelse i Dag og Tid 24. oktober. I går ble boka anmeldt av Geir Kjell Andersland i Bergens Tidende, som kaller den «et oppkomme av kunnskap om kulturhistorie og litteratursosiologi, språkhistorie og språkvitenskap, politikk og retorikk.»

Les hele anmeldelsen i Bergens Tidende.
Les hele anmldelsen i Dag og Tid.

Read Full Post »

Universitetet i Stockholm inviterer til tverrfaglig konferanse om perspektiver og begrensininger for Mikhail Bakhtins dialogisme 3.-5. juni 2009, og inviterer alle interesserte. Konferansen henvender seg til forskningsmiljøene, og dens mål er å forene ulike akademiske disipliner der vi de siste årene har opplevd en økende interesse for Bakhtins arbeid.  Ideen om dialogisme i kommunikasjon har særlig vært en kilde til inspirajon innenfor en rekke forskningsgrener i vesten siden 1980-årene. Påmeldingsfristen er 3. april.

Programkomiteen inviterer dessuten deltakere til å bidra på konferransen, og bidrag må sendes inn til vurdering innen 31. januar. For påmeldig, innsending av bidrag og for mer informasjon, se konferansens nettside.

Les fullstendig invitasjon og informasjon om innhold og program.

Read Full Post »

%d bloggere liker dette: