Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for oktober 2008

Skrivesenter i Trondheim.

Under stortingets møte torsdag 23. oktober, som handlet om stortingsmelding 23: Språk bygger broer, snakket statsråd Bård Vegar Solhjell om viktigheten av skriveopplæring og skriveforskning, og om det planlagte skrivesentret i Trondheim:

«Vi er no heilt i sluttfasen av ein prosess der vi må gjere alt korrekt og riktig, men så raskt vi kan, for å få oppretta det. Eg tek sikte på at det kan vi gjere neste år. Vi treng å få det arbeidet i gang raskt.»

Read Full Post »

NDLA (Norsk digital læringsarena) – det fylkeseide, digitale lærebokforlaget – har intervjuet professor Johan L. Tønnesson om hva sakprosa er.

Se filmen!

Read Full Post »

Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, arrangerer gjesteforelesning med professor Anna-Malin Karlsson, professor ved Institutionen för nordiska språk ved Stockholms universitet.

Tid: 19. november, kl 13.00-15.00
Sted: Auditoriet på Vox, Skullerud i Oslo.
Påmeldig til Kaja Winsnes på e-post: kaja.winsnes[at]vox.no

Karlssons forskningsfelt er blant annet knyttet til tekst- og diskursanalyse, multimodalitet og etnografisk skriftbruksforskning, og fra 2002 til 2004 ledet hun prosjektet «Skriftbruk i arbetslivet». Dette var et treårig forskningsprosjekt der Karlsson og hennes medarbeidere fulgte ansatte innen ulike bransjer én arbeidsdag og kartla hvor, hvordan og hvorfor de bruker tekst. (mer…)

Read Full Post »

«I Tekst og historie framstår de øvrige kapitlene temmelig raskt som
tekstvitenskapelig ansats til Jordheims briljante begrep», skriver
Andreas Høy Knudsen i sin anmeldelse av Tekst og historie. Å lese
tekster historisk
i Forskerforum 8-2008. Begrepet det er tale om, er
«sjangerforhandlinger». Les hele anmeldelsen (s. 37).

Read Full Post »

Heldagsseminar i Praktisk retorikk ved professor Anders Sigrell, i samarbeid med Forskergruppa for tekst og retorikk ved ILN og Karl Henrik Flyum, ILS.

Tid: fredag 31. oktober, kl 10.oo – 15.00
Sted: Auditorium 364, Helga Engs hus, Blindern, Oslo

Påmelding innen 17. oktober til k.h.flyum@ils.uio.no
Vær rask – det er bare 24 plasser på kurset! (mer…)

Read Full Post »

 

I forbindelse med Kvalitetsundersøkelsen 2009 for videregående skoler i Akershus, er sakprosamiljøet ved UiO engasjert for å bistå i Akershus Fylkeskommunes arbeid. Undersøkelsen inngår i et større prosjekt knyttet til kvalitetsutvikling i fylkeskommunens skoler som kalles «Kvalitetskartet», og arbeidet ledes av Tor Freyr ved sentraladministrasjonen. Les om prosjektet.

Sakprosamiljøets bidrag knytter seg først og fremst til den språklige utformingen av selve undersøkelsen, i tillegg til å omfatte revisjon av nettsider og annet materiell. I løpet av høsten vil nettsidene også presentere en artikkel om kvalitetsbegrepet og språklige utfordringer skrevet av forskningsassistent Eivind Løvdal.  Det er tredje året sakprosamiljøet bidrar til dette prosjektet, og arbeidet ledes av professor Johan L. Tønnesson, assistert av masterstudent Eivind Løvdal.

Read Full Post »

 

Forskergruppa for tekst og retorikk ved Universitetet i Oslo inviterer til seminaret: «Språklige og visuelle virkemidler i politikken». Innleder er Anne Krogstad, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO). Seminaret er åpent for alle.

Tid: Mandag 27. oktober, kl 13.15-14.30.

Sted: Niels Treschows hus, seminarrom 706.

Vel møtt!

Se plakaten for arrangementet.

Read Full Post »

Forrige uke la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2009, og i forkant kunne vi blant annet lese om økningen i bevilgning til innkjøpsordningen for sakprosa; denne mener mange er altfor slapp!

Kjell Lars Berge, professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier på Universitetet i Oslo, mener at feilen ligger i begrunnelsen for litteraturpolitikken: heller enn å gi kunnskap til folket, er målet å gi penger til sakprosa fordi det gis penger til kunst. Dette er kompensasjon, ikke politikk, mener Berge.

Jørgen Lorentzen, leder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), sier det er bra at Kunnskapsdepartementet øker bevilgningene til innkjøpsordningen for sakprosa, og han regner med at dette er en begynnelse på en større økning. Både Lorentzen og Berge framhever som noe av det mest skuffende ved statsbudsjettet, den manglende satsningen på læremidler. «Her hadde vi regnet med at departementet ville se det store behovet, men ble altså skuffet, » sier Jørgen Lorentzen.

Her finner du Statsbudsjettet for 2009.

Read Full Post »

Nå kommer skrivesenteret!

 

I flere år har skriveforskere og skriveutdannere i hele Norge arbeidet for å få opprettet et nasjonalt senter som kan drive forskning og utviklingsarbeid. I Regjeringens stortingsmelding 23 (2007-2008) Språk bygger broer, slås det fast at et slikt senter skal opprettes. Det samme bekreftes i forslaget til statsbudsjett for 2009.

Det har vært full enighet om en nasjonal samarbeidsmodell hvor senterets hovedkvarter plasseres i Trondheim, nærmere bestemt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Alt tyder på at dette nå vil bli Regjeringens opplegg. Torsdag 25. september troppet representanter for skriveforskningsmiljøene i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo opp hos statsråd Tora Aasland og statssekretær Jens Revold i Kunnskapsdepartementet. De blide smilene på bildet bekrefter en felles forståelse av at arbeidet med skrivesenteret er kommet på skinner.

Fra venstre: Professor Lars Sigfred Evensen, NTNU, Trondheim; professor Olga Dysthe, Universitetet i Bergen; professor Johan L. Tønnesson, Universitetet i Oslo; statsråd Tora Aasland og statssekretær Jens Revold, Kunnskapsdepartementet og professor ved Universitetet i Stavanger (Lesesenteret), Ragnvald Thygesen.

Read Full Post »

Forskergruppen TransActions inviterer til åpen forelesning med Jay Lemke fra University of Michigan. Jay Lemke er kjent for for sine arbeider med nye læringsteknologier, multimedia-semiotikk og diskursanalyse. Forelesningen utforsker tekstkulturer som kulturelle systemer og teknologiske praksiser, og ser på individuell og kollektiv identitet knyttet til ulike media.

Tittel: Transmedia Literacy and Identity Development: Markets vs. Communities
Tidspunkt: Onsdag 8. oktober, kl. 12.15 – 13.00
Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Oslo

Les invitasjonen.

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggere liker dette: